برای مشاهده نحوه عضویت در کانال حرفه آموزان کلیک کنید

 

مهارت های دیپلم فنی و حرفه ای

مرکز مهارت آموزی حرفه آموزان شیراز با بیش از یک دهه سابقه درخشان در برگزاری مهارت های کار و دانش و آزاد با آمار قبولی بالا وضعیت دوره ها به نحوی میباشد تا هم هنرجو با سرفصل های بازار کار آشنا خواهد شد و هم نگرانی از بابت دریافت گواهینامه نخواهد داشت

هنرجوی محترم به دلیل حساس بودن انتخاب دیپلم مهارتی پیشنهاد میشود حضورا به آموزشگاه مراجعه نمایید و از مشاوره رایگان بهره مند گردید تا انتخاب بهتری داشته باشید.


 

فهرست واحدهای تخصصي  دیپلم تصویرسازی با ارائه گواهینامه  از سازمان فنی وحرفه ای در مجتمع آموزشی حرفه آموزان شیراز

شماره

نام مهارت

واحد

کد استاندارد

ساعت

1

کاربر رایانه

8

3/0/1/24/42-3

300

2

کاربر نرم افزار اداری

6

4/1/24/42-3

230

3

طراح گرافيك رايانه

5

1-66/51/1/3

200

4

کارور flash

5/2

3/1/46/61-1

96

5

شهروند الکترونیک

2

2/5/1/24/42-3

77

6

رايانه كار گرافيكFreehand

5/2

1-62/58/1/4

90

7

رايانه كار Corel Draw

5/1

4/1/54/62-1

60

جمع کل

5/27

 

 

           

 کد رایانه ای6232- شماره رشته :316-101-17-3

پایه اول :31 واحد       عمومی:22 واحد     مهارتی:5/27 واحد     تکمیلی :5 واحد     اختیاری:5/10واحد

 


 

فهرست واحدهای تخصصي  دیپلم حسابداری مالی با ارائه گواهینامه  از سازمان فنی وحرفه ای  

در مجتمع آموزشی حرفه آموزان شیراز

شماره

نام مهارت

واحد

کد استاندارد

ساعت

1

كاربر رايانه (مربوط به كامپيوتر)

8

3/0/1/24/42-3

300

2

حسابدار عمومي مقدماتي

5/3

5/2/15/10-1

130

3

رايانه كار حسابداري مالي (مربوط به كامپيوتر)

3

5/1/18/10-1

96

4

حسابدار عمومي تكميلي

4

1/3/1/15/10-1

150

5

حسابدار حقوق و دستمزد

4

4/1/34/39-3

120

6

حسابدار صنعتي درجة 2 (مقدماتي )

4

3/2/12/10-1

140

جمع کل

5/26

 

           

کد رایانه ای6172-شماره رشته :316-102-12-3

 پایه اول :31 واحد       عمومی:22 واحد     مهارتی:5/26 واحد     تکمیلی :7 واحد     اختیاری:10 واحد

 


 

فهرست واحدهای تخصصي  دیپلم تولید چند رسانه ای با ارائه گواهینامه  از سازمان فنی وحرفه ای  در مجتمع آموزشی حرفه آموزان شیراز

شماره

نام مهارت

واحد

کد استاندارد

ساعت

1

کاربر رایانه

8

3/0/1/24/42-3

300

2

کاربر نرم افزار اداری

6

4/1/24/42-3

230

3

طراح گرافيك رايانه

5

1-66/51/1/3

200

4

کارور flash

5/2

3/1/46/61-1

96

5

شهروند الکترونیک

2

2/5/1/24/42-3

77

6

رايانه كار تدوین فیلم وصدا با SSP

5

2/1/51/63-1

184

7

رايانه كار director

2

2/1/47/61-1

80

8

تولید چند رسانه ایauthorware

5/2

2/1/87/84-0

100

جمع کل

33

 

 کد رایانه ای6233-شماره رشته :317-101-17-3

پایه اول :31 واحد       عمومی:22 واحد     مهارتی:33 واحد     تکمیلی :5 واحد     اختیاری:5 واحد

 فهرست واحدهای تخصصي  دیپلم طراحی صفحات وب با ارائه گواهینامه  از سازمان فنی وحرفه ای  در مجتمع آموزشی حرفه آموزان شیراز

شماره

نام مهارت

واحد

کد استاندارد

ساعت

1

کاربر رایانه

8

3/0/1/24/42-3

300

2

کاربر نرم افزار اداری

6

4/1/24/42-3

230

3

طراح گرافيك رايانه

5

1-66/51/1/3

200

4

کارور flash

5/2

3/1/46/61-1

96

5

طراحی مقدماتی صفحات وب

5/4

3/1/43/66-1

190

6

رایانه کار visual interdev

3

3/1/45/61-1

104

7

رایانه کار dream weaver

5/1

3/1/48/61-1

70

8

رایانه کار ciw

5/7

3/1/57/26-0

300

جمع کل

38

 

 

             

کد رایانه ای6234-شماره رشته :318-101-17-3

پایه اول :31 واحد عمومی:22 واحد مهارتی:38 واحد تکمیلی :5 واحد

 فهرست واحدهای تخصصي  دیپلم برنامه نویسی پایگاه داده با ارائه گواهینامه  از سازمان فنی وحرفه ای  در مجتمع آموزشی حرفه آموزان شیراز

شماره

نام مهارت

واحد

کد استاندارد

ساعت

1

کاربر رایانه

8

3/0/1/24/42-3

300

2

کاربر نرم افزار اداری

6

4/1/24/42-3

230

3

طراح گرافيك رايانه

5

1-66/51/1/3

200

4

برنامه نویس VBمقدماتی

6

1/3/1/80/84-0

240

5

کاربر بانک اطلاعاتی Access, sql

5

2/3/1/80/84-0

180

6

برنامه نویس VB.DELPHI

5/11

3/3/1/80/84-0

460

7

مهارت عمومی برنامه نویسی

5/7

4/3/1/80/84-0

325

جمع کل

44

 

           

کد رایانه ای6232-شماره رشته :316-101-17-3

پایه اول :31 واحد       عمومی:22 واحد     مهارتی:44 واحد