کانال تلگرام آموزشگاه کامپیوتر حرفه آموزان شیراز

دوره های پرمخاطب در حرفه آموزان

 
ویژه
دوره جامع دیپلم گرافیک در حرفه آموزان شیراز
تومان ۵٠,٠٠٠
ویژه
دوره کاربردی icdl در حرفه آموزان شیراز
تومان ٠,٠٠٠
ویژه
دوره جامع طراحی سایت در حرفه آموزان
تومان ۵٠,٠٠٠
ویژه
دوره میکس فیلم در حرفه آموزان شیراز
تومان ۵٠,٠٠٠
ویژه
دوره جامع شبکه در حرفه آموزان
تومان ۵٠,٠٠٠
ویژه
دوره آموزشی اکسل بازار کار
تومان ۵٠,٠٠٠
ویژه
آموزش خصوصی کامپیوتر در حرفه آموزان شیراز
تومان ۵٠,٠٠٠
ویژه
آموزش حسابداری با رایانه در حرفه آموزان
تومان ۵٠,٠٠٠
دوره حسابداری با رایانه بازار کار
 
حرفه آموزان شیراز

 

دوره های تخصصی

 
ویژه
دوره آموزشی فتوشاپ بازار کار حرفه آموزان
تومان ۵٠,٠٠٠
ویژه
آدامس Blink نگین دار
تومان ۵٠,٠٠٠
ویژه
دوره جامع طراحی سایت در حرفه آموزان
تومان ۵٠,٠٠٠
ویژه
دوره جامع میکس فیلم در حرفه آموزان شیراز
تومان ۵٠,٠٠٠
ویژه
پالت سایه ۸ رنگ MAC
تومان ۵٠,٠٠٠
دوره آموزشی ورد پرس
ویژه
coreldraw
تومان ۵٠,٠٠٠
دوره آموزشی جوملا
ویژه
دوره جامع php mysql در حرفه آموزان
تومان ۵٠,٠٠٠
ویژه
دوره آموزشی کورل بازار کار حرفه آموزان
تومان ۵٠,٠٠٠
ویژه
دوره جامع html در حرفه آموزان
تومان ۵٠,٠٠٠
دوره آموزشی HTML-CSS
ویژه
دوره جامع شبکه در حرفه آموزان شیراز
تومان ۵٠,٠٠٠
ویژه
دوره جامعflash در حرفه آموزان شیراز
تومان ۵٠,٠٠٠
ویژه
دوره آموزشی فتوشاپ در حرفه آموزان شیراز ZYDO
تومان ۵٠,٠٠٠
حسابداری با رایانه
ویژه
دوره جامع فتوساپ پیشرفته در حرفه آموزان
تومان ۵٠,٠٠٠
فتوشاپ پیشرفته
ویژه
آموزش اتوکد در حرفه آموزان شیراز
تومان ۵٠,٠٠٠
دوره آموزشی اتوکد
ویژه
آموزش 3d max در حرفه آموزان شیراز
تومان ۵٠,٠٠٠
دوره آموزشی 3DMAX-
 
کانال تلگرام آموزشگاه کامپیوتر حرفه آموزان شیراز

 

دوره های غیر تخصصی

 
ویژه
دوره جامع icdl در حرفه آموزان شیراز
تومان ٠,٠٠٠
ویژه
دوره جامع word در حرفه آموزان شیراز
تومان ۵٠,٠٠٠
دوره آموزشی WORD
ویژه
دوره آموزشی اکسل بازار کار حرفه آموزان
تومان ۵٠,٠٠٠
ویژه
دوره آموزشی نصب ویندوزحرفه آموزان
تومان ۵٠,٠٠٠
نصب ویندوز
ویژه
آموزش تایپ سرعت در حرفه آموزان شیراز
تومان ۵٠,٠٠٠
ویژه
دوره آموزشی فتوشاپ در حرفه آموزان شیرازZYDO
تومان ۵٠,٠٠٠
دوره خصوصی و نیمه خصوصی
 
حرفه آموزان شیراز

 

دوره های پیشنهادی حرفه آموزان

 
ویژه
خرد کن نایسر دایسر
تومان ۵٠,٠٠٠
دوره آموزشی فتوشاپ بازار
ویژه
آدامس Blink نگین دار
تومان ۵٠,٠٠٠
ویژه
دوره آموزشی فتوشاپ بازار کار حرفه آموزان
تومان ٠,٠٠٠
ویژه
دوره جامع طراحی سایت در حرفه آموزان
تومان ۵٠,٠٠٠
ویژه
دوره آموزشی میکس بازار کار حرفه آموزان
تومان ۵٠,٠٠٠
ویژه
دوره آموزشی شبکه بازار کار حرفه آموزان
تومان ۵٠,٠٠٠
ویژه
آموزش حسابداری در حرفه آموزان شیراز
تومان ۵٠,٠٠٠
حسابداری با رایانه
ویژه
کلاس اکسل  کاربردی در شیراز
تومان ۵٠,٠٠٠
دوره آموزشی EXCEL
ویژه
 کلاس خصوصی کامپیوتر در شیراز
تومان ۵٠,٠٠٠